Advies over tweedekansleerwegen voor het behalen van een diploma secundair onderwijs

De Vlor vindt het belangrijk dat er een brede waaier van leerwegen bestaat die naar het diploma secundair onderwijs leiden, maar vraagt dat de overheid – over al die leerwegen heen – de kwaliteitseisen en referentiekaders op elkaar zou afstemmen. De Vlor verwacht van de minister een duidelijke beleidsvisie over de tweedekansfunctie van het volwassenenonderwijs. Die visie moet worden geschraagd door de noodzakelijke randvoorwaarden op het gebied van omkadering, leerzorg, studiefinanciering, enzovoort. Het beleid moet investeren in het voorkomen van ongekwalificeerde uitstroom uit het leerplichtonderwijs, maar ook in het remediëren van die uitstroom via tweedekansleerwegen. Voor beide opties is er dataverzameling en onderzoek nodig. Definitief goedgekeurde opleidingsprofielen worden gepubliceerd op de website van AKOV-curriculum.
Download hier het volledige advies (PDF, 657.73KB)