Advies over openbare raadpleging over de Europa 2020-strategie

In zijn advies op eigen initiatief over de toekomst van het Europese onderwijsbeleid formuleert de Vlor zowel verwachtingen voor het Europese als voor het Vlaamse beleidsniveau. Op het niveau van de Europese unie verwacht de Vlor dat een sterkere sociale dimensie en sterkere impulsen voor een gelijke kansenbeleid in het onderwijs. Bovendien valt op dat de lerende met zijn eigen ontwikkelingsperspectief en zijn eigen vragen amper vermeld wordt. De Vlor bekijkt niet alleen de inhoudelijke klemtonen maar besteedt ook veel aandacht aan de beleidssturing. Zowel op het Vlaamse als op het Europese niveau moet er veel meer aandacht worden gegeven aan het draagvlak voor beslissingen bij middenveldorganisaties uit het onderwijs. Het Europese beleid moet ook voldoende ruimte laten voor brede vormingsconcepten en voor beleid dat inspeelt op de nationale en regionale kenmerken en culturele traditie. Er is te weinig coherentie en transparantie tussen de verschillende processen. Dit moet worden versterkt. Het valt ook op dat er in de plannen te weinig ruimte en tijd voor implementatie binnen het onderwijssysteem. De Vlor dringt aan om aan de doelstellingen van het programma Europe 2020 een derde toe te voegen die de finaliteit van het beroepsgericht onderwijs (zowel het initieel als het volwassenenonderwijs) beter in kaart brengen. Dit zou een waardevolle aanvulling zijn op de doelstellingen m.b.t. voortijdig schoolverlaten en de deelname aan hoger onderwijs. Op het Vlaamse niveau is een doordachte vertaling van Europees beleid naar Vlaams beleid van groot belang. Dit omvat een accurate opvolging en waar mogelijk Vlaamse beïnvloeding van de Europese samenwerkingskaders maar zeker ook een brede consultatie van de stakeholders over de wijze waarop deze doelstellingen worden omgezet in Vlaams beleid.
Download hier het volledige advies (PDF, 324.73KB)