Advies over het Yerevancommuniqué

Op 13, 14 en 15 mei 2015 komen de ministers verantwoordelijk voor hoger onderwijs van 47 Europese landen samen in Yerevan (Armenië) om er een stand van zaken op te maken van het Bolognaproces. De conclusies van de ministers zullen worden vastgelegd in een communiqué dat de toekomstvisie, de prioriteiten en werkpunten voor het Bolognaproces zal weergeven. In dit advies becommentarieert de Vlor de laatste ‘draft-version’ (daterende van eind april 2015). Hij gaat ook in op de toekomst van het Bolognaproces. Zo geeft hij de minister een aantal aandachtspunten mee om in de discussies in Yerevan in te brengen:
  • Het communiqué is onvoldoende ambitieus. Het schuift te weinig nieuwe prioriteiten naar voren en herhaalt dat wat al gangbaar was.
  • Het Bolognaproces moet beter communiceren over de gemeenschappelijke doelstellingen.
  • Er moet dringend nagedacht worden over een invulling van het concept studentgecentreerd leren.
  • Er moet aandacht besteed worden aan het creëren van een draagvlak. Bologna is te sterk top-down gestuurd. Men streeft beter naar een gemengde top-down/bottom-up approach.
  • De autonomie van de instellingen moet gerespecteerd worden.
  • Het is tijd om weer meer nadruk te leggen op de inhoudelijke discussies (bijvoorbeeld over kwaliteitszorg of over de erkenning van buitenlandse diploma's).
  • Bologna moet een uitwisselingsplatform worden met aandacht voor dialoog en overleg.
  • Het communiqué heeft te weinig aandacht voor levenslang leren in het hoger onderwijs.
  • Er is een groot verschil tussen de kopgroep en de staartgroep in de Bolognalanden. Het is belangrijk dat nagegaan wordt hoe de staartgroep kan bijbenen.
  • Elke cyclus in het hoger onderwijs moet zijn eigenheid kunnen behouden.
Download hier het volledige advies (PDF, 262.23KB)