Advies over het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) is een beleidsverklaring van de Vlaamse regering die de strategische krachtlijnen schetst voor de ruimtelijke ontwikkeling van de komende decennia. Daarin zitten een aantal hefbomen om het capaciteitsprobleem in het Vlaams onderwijs aan te pakken. De Vlor baseerde zijn reactie op het witboek hoofdzakelijk op twee eerdere documenten: zijn memorandum en de bijhorende technische fiche voor de huidige Vlaamse Regering waarin hij vroeg om van kwaliteitsvolle infrastructuur en onderwijscapaciteit een absolute topprioriteit te maken. Daarnaast publiceerde de Vlor een strategische verkenning over capaciteit en een bijhorende platformtekst waarin een aantal hefbomen werden geschetst om tegemoet te komen aan de uitdagingen op het vlak van capaciteit. In zijn reactie op het witboek gaat de Vlor kort in op vijf aspecten: een kindgerichte leefomgeving, een sector-overstijgende planning, het multifunctioneel gebruik en duurzame inzetbaarheid van publieke sociaal-culturele gebouwen, monitoring en bovenlokale gebiedsgerichte werking.
Download hier het volledige advies (PDF, 182.78KB)