Advies over het voorontwerp van decreet houdende een structurele regeling voor grote rekencapaciteit voor onderzoek en innovatie

Het voorontwerp van decreet consolideert High Performance Computing (HPC) – ook supercomputing genoemd – en bouwt het verder uit. HPC-infrastructuur heeft talloze toepassingen in verschillende disciplines. De enorme reken- en opslagcapaciteit laat toe om grootschalige simulaties en dataverwerking uit te voeren. HPC-infrastructuur was al aanwezig in Vlaanderen, maar werd grotendeels projectmatig gefinancierd. De Vlor is tevreden over het voorliggende voorontwerp van decreet. Hij is van mening dat het zorgvuldig tot stand gekomen is en ziet in de structurele regeling voor grote rekencapaciteit, een opportuniteit voor het Vlaamse hoger onderwijs. Zo ziet de raad o.a. de continue beschikbaarheid als een voordeel: begonnen (doctoraats)projecten kunnen verdergezet worden en HPC wordt op die manier ook beschikbaar voor de opleidingen (in veel verschillende disciplines). De raad geeft ook een aantal aandachtspunten mee. Hij vindt het o.a. belangrijk dat alle instellingen hoger onderwijs van deze infrastructuur gebruik kunnen maken. Hij vraagt de overheid dit te garanderen.
Download hier het volledige advies (PDF, 138.19KB)