Advies over het uitvoeringsbesluit bij het decreet over het geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties (EVC)

Het EVC-decreet wordt verder geconcretiseerd in een uitvoeringsbesluit. Het gaat over de procedure voor de erkenning van EVC-standaarden, het vastleggen van de modellen van kwalificaties, de erkenningsaanvraag voor EVC-trajecten, de modaliteiten voor het register van EVC-testcentra en de financiële bijdrage van de kandidaat.