Advies over het samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en de Duitstalige gemeenschap

De Vlor gaf een gunstig advies voor de ratificatie van het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. De raad toonde zich ook positief over de beoogde samenwerking en informatiedoorstroming op het vlak van onderwijs en vorming. De Vlor stelde wel vast dat de meeste projecten al gerealiseerd of in uitvoering zijn. Een nieuw programma zou een grotere relevantie moeten hebben voor het onderwijsveld zelf. De raad dringt aan op overleg over de thema’s die worden gekozen.
Download hier het volledige advies (PDF, 145.68KB)