Advies over het nieuwe Europese Erasmusprogramma

Omdat uit evaluaties blijkt dat het Erasmusprogramma nog vele groepen jongeren niet bereikt, pleit de Europese Commissie voor meer inclusie en voor doelgerichte inspanningen om mensen met een handicap als kansarme jongeren meer kansen te geven op internationale mobiliteit. De Commissie wil ook lerenden uit beroepsgerichte opleidingen meer stimuleren om een tijdje te leren (of stage te lopen) in een ander land.

Download hier het volledige advies (PDF, 150.76KB)