Advies over het Londen-communiqué, het Bologna-proces en de implementatie ervan in Vlaanderen

De tweejaarlijkse opvolgingsconferentie van het Bolognaproces had dit jaar plaats in Londen op 17 en 18 mei 2007. De ministers verantwoordelijk voor hoger onderwijs in de 46 deelnemende landen maken er een stand van zaken en formuleren toekomstige actiepunten voor de ontwikkeling van een Europese hogeronderwijsruimte tegen 2010. De Raad Hoger Onderwijs bracht advies uit over het Londencommuniqué waarin de ministers hun afspraken vastleggen.

De raad vindt de tekst te vaag om een goede implementatie in alle landen te kunnen bekomen. De sociale dimensie moet nog sterker benadrukt worden. Op dat vlak blijft de tekst hangen bij "onderzoek” terwijl voor andere punten wel concretere voorstellen worden gedaan. Het valt de raad op dat de onderwijsministers geen stelling meer innemen over de short-cycle-opleidingen. Nochtans zal het debat over de positie van deze opleidingen gevoerd moet worden. (zie ook bij ons “hoger beroepsonderwijs” of “tertiair onderwijs”)

Mobiliteit Het is goed dat mobiliteit centraal blijft staan in het Bolognavoortgangsproces. Voor de Vlor is niet enkel geografische mobiliteit belangrijk, maar ook sociale mobiliteit. Hij vraagt om oplossingen te bedenken voor de belemmeringen (financiële, mentaliteit) en instrumenten te ontwikkelen om de vooruitgang in de sociale dimensie te meten. De raad haalt dit ook expliciet aan als aandachtpunt voor Vlaanderen en herhaalt zijn vraag om de studiefinanciering nauwer te laten aansluiten bij de reële studiekost. Er is ook afstemming of integratie nodig tussen EQF en het Bolognaproces zodat er geen twee verschillende kwalificatiestructuren en creditsystemen naast elkaar bestaan.

2009 Er waren eerder al opvolgingsconferenties in Praag (2001), Berlijn (2003), Bergen (2005) en nu dus in Londen (2007). De ministeriële conferentie van 2009 vindt plaats in Leuven en Louvain-La-Neuve. De Benelux zal het secretariaat verzorgen. De Raad Hoger Onderwijs hoopt dat de overheid zijn bemerkingen meeneemt bij de voorbereiding van de opvolgingsconferentie in 2009.

Download hier het volledige advies (PDF, 45.23KB)