Advies over het communiqué van de Europese ministeriële conferentie over hoger onderwijs in Rome

Op 23, 24 en 25 juni 2020 komen de ministers verantwoordelijk voor hoger onderwijs van 48 Europese landen samen in Rome om een stand van zaken op te maken van het Bolognaproces. De conclusies van de ministers worden vastgelegd in een communiqué met de toekomstvisie, de prioriteiten en werkpunten voor een Europese hogeronderwijsruimte. De Vlor zal reageren op het communiqué en daarbij ook een aantal aandachtspunten voor Vlaanderen meegeven.