Advies over Europe 2020

In maart presenteerde de Europese Commissie haar strategie voor de komende tien jaar. Europe 2020 moet de Europese Unie begeleiden in een slimme en duurzame economische groei, waar alle EU-burgers van kunnen profiteren. De Vlor bracht advies uit over deze nieuwe Europese strategie. Onderwijs staat erg prominent op de agenda van Europe 2020. De Vlor vindt dan ook dat Europa én de lidstaten daaraan de gepaste maatschappelijke conclusies moeten verbinden. De strategie moet meer aandacht besteden aan de structurele inbedding van de sociale dimensie van onderwijs en vorming, aan de valorisering van het perspectief en de beleving van de lerende en aan de samenhang tussen de verschillende Europese beleidslijnen voor leerplichtonderwijs, levenslang en levensbreed leren, hoger en beroepsonderwijs. De Vlor stelt vast dat de globale onderwijsvisie van de EU sterk utilitair gericht blijft: onderwijs wordt beschouwd als een actor om maatschappelijke doelen te bereiken. De raad pleit ervoor dat de lidstaten de nodige ruimte zouden krijgen om een eigen vormingsconcept uit te bouwen. De Vlor vindt dat in de Europese beleidsteksten veel meer aandacht moet gaan naar de basisvoorwaarden om onderwijsveranderingen te implementeren. Ook pleit hij ervoor dat het middenveld en alle onderwijspartners sterker betrokken zouden worden bij de vernieuwingsprocessen. De huidige procedures zijn daartoe ontoereikend, zowel op het Europese als op het Vlaamse niveau. Wat het Vlaamse onderwijsbeleid betreft, vraagt de Vlor dat een debat wordt opgestart over de manier waarop Vlaanderen de ambitieuze doelen van Europe 2020 zal bereiken. De monitoring is hier een duidelijke stap in de goede richting.
Download hier het volledige advies (PDF, 155.46KB)