Advies over eindtermen natuurwetenschappen 2de en 3de graad kso/tso

De overheid doet een voorstel om natuurwetenschappen in te voeren in de tweede en derde graad van het kso en tso. De Vlor beoordeelt het voorstel van eindtermen vanuit zijn zorg de continuïteit te garanderen voor de leerlingen die straks overstappen van de eerste graad naar de tweede graad kso en tso. Hij doet in dit advies dus geen principiële uitspraken over lopende discussies over competentiegericht formuleren van eindtermen en de plaats van wiskunde, wetenschappen en techniek in het curriculum van het basisonderwijs en het secundair onderwijs. Hij verwijst daarvoor naar andere adviezen. De Vlor geeft een gunstig advies over de nieuwe eindtermen. De raad beschouwt ze als het sluitstuk van een innovatie die aansluit bij zijn advies over de stimulering van wetenschappen en techniek. Vanaf het schooljaar 2018-2019 zullen nu ook alle leerlingen die de derde graad kso en tso met succes afgerond hebben, de essentiële kernconcepten van de natuurwetenschappen kennen. Het voorstel sluit aan bij de geactualiseerde eindtermen voor natuurwetenschappen voor de eerste graad die ingevoerd werden op 1 september 2010. Ze zijn ook voldoende concreet geformuleerd. De Vlor vraagt wel om in de toekomst de eindtermen van de derde graad beter af te toetsen aan de verwachtingen van het hoger onderwijs.
Download hier het volledige advies (PDF, 194.85KB)