Advies over de eindtermen aardrijkskunde derde graad kso/tso

De Vlor geeft een gunstig advies over het voorstel van nieuwe eindtermen aardrijkskunde in de derde graad van het kso en tso. De raad doet daarmee geen uitspraken over lopende discussies zoals competentiegericht formuleren van eindtermen en over de plaats van wetenschappen in het curriculum van het secundair onderwijs. (zie ook de adviezen over de eindtermen natuurwetenschappen voor de derde graad aso en de eindtermen natuurwetenschappen voor de tweede en de derde graad kso/tso ) De Vlor vraagt wel aan de overheid om in de uitgangspunten in de tabel met het referentiekader telkens ‘leerinhouden’ te vervangen door ‘mogelijke operationaliseringen’. Het moet immers duidelijk zijn voor leerplanmakers en gebruikers duidelijk dat deze tabel niet sturend is. De raad vraagt ook om de term ‘descriptoren’ te vervangen door ‘descriptorelementen’, conform het decreet over de Vlaamse Kwalificatiestructuur. De Vlor vindt het een goed idee en realistisch om deze herziene eindtermen op 1 september 2017 samen in te voeren met de nieuwe eindtermen voor natuurwetenschappen.
Download hier het volledige advies (PDF, 184.18KB)