Advies over een nieuwe beheersovereenkomst met de openbare omroep

In 2011 loopt de beheersovereenkomst af die de Vlaamse Regering in 2007 voor een periode van vier jaar met de VRT heeft gesloten. Ter voorbereiding van een nieuwe overeenkomst vroeg Ingrid Lieten, Vlaams minister van Media, naar de aandachtspunten van verschillende maatschappelijke sectoren, waaronder ook het onderwijs. Vanuit een visie op onderwijs als levenslang en levensbreed leren vraagt de Vlor dat de openbare omroep educatie breed zou invullen: over het hele programma-aanbod en de verschillende kanalen heen. Verder pleit de Vlor ervoor dat omroep en onderwijs aan kennisdeling zouden doen in verband met multimediale leermiddelen en mediageletterdheid. De raad vraagt ook aandacht voor de ontsluiting van het VRT-aanbod voor het onderwijs en doet een concreet voorstel voor een overlegplatform.
Download hier het volledige advies (PDF, 152.93KB)