Advies over de toekomst van de Vlaamse openbare omroep

Alvorens met de VRT een nieuwe beheersovereenkomst af te sluiten voor de periode 2007-2011, heeft mediaminister Geert Bourgeois een bevraging gehouden over de rol en opdracht van de openbare oproep. Ook de Vlor gaf advies over de drie hoofdvragen:

  • Beantwoordt de VRT aan de verwachtingen over een publieke omroep?
  • Welke eigenheid heeft een publieke omroep in het omroeplandschap?
  • Welke klemtonen moet een nieuwe beheersovereenkomst bevatten?

Verwachtingen De Vlaamse Onderwijsraad verwacht dat de publieke omroep in onze informatie- en kennismaatschappij voor een breed publiek de mogelijkheden vergroot tot ‘anytime, anywhere en anyhow learning'. De VRT zou een laagdrempelig multimediaal platform kunnen ontwikkelen dat zijn rijkgevulde reservoir aan ‘cultureel kapitaal' ontsluit en de gebruiker bovendien een uitvalsbasis biedt om andere databanken te raadplegen. Wanneer dit platform compatibel is met de elektronische leerplatformen die nu volop hun intrede doen in het onderwijs, kunnen leraren voor de uitwerking van hun vakinhouden over een enorm, aanbod multimediale materialen beschikken.

De Vlor verwacht dat de openbare omroep onderwerpen ook vanuit diepergravende invalshoeken benadert als hun complexiteit dat vraagt. De media hebben immers duidelijk invloed op de attitudevorming, waardebeleving en keuzeprocessen van de gebruikers. Net als het onderwijs zou de VRT in zijn programma's moeten uitnodigen tot interactiviteit. Door via het platform extra materiaal aan te bieden worden de gebruikers uitgenodigd de informatie uit een programma volgens eigen interesse aan te vullen.

Eigenheid De Vlor vindt dat het de maatschappelijke opdracht van de openbare omroep is om erover te waken dat er in al zijn programma's een educatieve dimensie aanwezig is en dat hij een kritisch-creatieve participatiezin probeert aan te spreken bij een zo ruim mogelijk publiek. Het informele leren neemt in onze samenleving immers een belangrijke plaats in naast het formele leren. De VRT kan zich ook van andere omroepen onderscheiden in zijn streven om een doelgroepenbeleid zoveel mogelijk te verzoenen met een aanbod dat breed, kwalitatief en weldoordacht is. Via het multimediaplatform en andere technologische faciliteiten kan men aan programma's ‘opties' toevoegen die toelaten een zo ruim mogelijk publiek te bereiken (bijv. ondertiteling voor anderstaligen, gebarentaal voor doven, enz.).

Klemtonen voor de toekomst De Vlor vindt het wenselijk dat de openbare omroep zou samenwerken met andere organisaties, zoals onderwijsverstrekkers, om de educatieve dimensie in zijn programma's te verankeren. De uitwisseling van expertise kan ook nuttig zijn voor de ontwikkeling van multimediale leermiddelen. Het multimediaal platform van de openbare omroep zou ook een draaischijffunctie kunnen krijgen als een soort openbaar ‘content management systeem' (CMS) dat maximaal consulteerbaar wordt vanuit de elektronische leerplatformen die gebruikt worden in het onderwijs. Op dat moment is het belangrijk dat de informatiebronnen van het platform voor iedereen vrij toegankelijk blijven en niet weggesloten zitten achter betalende portaalsites zoals nu vaak het geval is op het internet. De Vlor besluit dat het goed zou zijn als de publieke omroep en de onderwijswereld overleggen om enkele van zijn denkpistes te verkennen.

Download hier het volledige advies (PDF, 104.53KB)