Advies over de moderniseringsagenda hoger onderwijs van de Europese Unie

De Europese Unie wil instellingen hoger onderwijs en regionale en nationale overheden ondersteunen in het uitbouwen van effectieve onderwijssystemen. De ‘Agenda for the modernisation of Europe’s higher education systems’ zet de prioriteiten daartoe uit. Met een vernieuwde moderniseringsagenda wil de EU beter inspelen op de complexe en snel veranderende maatschappij van vandaag. De Vlor geeft de Vlaamse overheid mee welke aandachtspunten de vernieuwde moderniseringsagenda moet bevatten. De raad gaat ervan uit dat de Vlaamse overheid die punten zal meenemen in de gesprekken over de moderniseringsagenda die op EU-niveau gevoerd worden. De moderniseringsagenda moet:
  • een duidelijke visie bevatten op de rol die hoger onderwijs kan spelen in de aanpak van de wereldwijde uitdagingen waar onze maatschappij van vandaag mee geconfronteerd wordt;
  • niet meer zoals de huidige agenda vertrekken van een zeer instrumentalistische visie op hoger onderwijs. Uiteraard is het zo dat hoger onderwijs studenten moet voorbereiden op de arbeidsmarkt, maar de Vlor vindt het ook belangrijk dat zij een brede opleiding krijgen, zodat ze ingezet kunnen worden in sterk verschillende contexten.
  • kansengroepen een belangrijke plaats geven;
  • bewaken dat hoger onderwijs een publiek goed blijft;
  • de erkenning van prior learning en erkenning van buitenlandse diploma’s hoog op de agenda plaatsen;
  • blijvend aandacht hebben voor mobiliteit van staf en studenten.
Download hier het volledige advies (PDF, 161.78KB)