Advies over de evaluatie van het Europese onderwijsprogramma 2020

De Europese Commissie vraagt input aan de lidstaten om het onderwijsprogramma Onderwijs en Vorming 2020 te evalueren. Die evaluatie vormt de aanzet voor een bijsturing van het proces met het oog op 2030 zodat het volgende raamwerk een meer gefocuste ondersteuning kan bieden en vooral kan leiden tot een meer effectieve en duurzame impact. Omdat de Commissie vraagt aan de lidstaten om de evaluatie te maken in samenspraak met de stakeholders uit het onderwijsveld, vroeg de overheid aan de Vlor om input te leveren voor de Vlaamse bijdrage aan de evaluatie.  De Vlor waardeert de kans om hiervoor haar stem te kunnen laten horen.

De Vlor vindt dat de Europese onderwijsprioriteiten in de eerste plaats voorwaarden moeten creëren om mobiliteit te garanderen aan alle lerenden in de verschillende lidstaten. Transparantie van de onderwijsstelsels is daar een onderdeel van. Ten tweede moet de Europese Unie ook lidstaten ondersteunen in het nadenken over de innovatie van onderwijsstelsels. Maar het Vlaams onderwijsbeleid kan en mag niet worden herleid of beperkt tot de doelen van ET 2020 alleen.

De Vlor apprecieert ook dat de Unie de financiering van onderwijsstelsels als een afzonderlijke doelstelling in de loop van de jaren is gaan benoemen. Het vormt een correctie en een aanvulling op de budgettaire normen die de ruggengraat vormen van het Europees semester. De Vlor waardeert ten slotte ook de groeiende aandacht van Europa voor de rol van onderwijsgevenden en schoolleiders als kernactoren in het onderwijsbeleid. Anderzijds betreurt de raad dat de beleidsteksten van de Unie te veel een beleid voeren over lerenden (en hun ouders) zonder dat ze genoemd worden als actieve actoren. De Vlor pleit er ook voor dat de Unie meer aandacht geeft aan scholenbouw, schoolomgeving en schoolinfrastructuur. Die zijn erg belangrijk voor het welbevinden en voor de leerprocessen van jongeren en volwassen lerenden.

De Vlor vindt dat de betrokkenheid van het middenveld en van alle partners betrokken bij het onderwijs moet vergroten in alle vernieuwingsprocessen met betrekking tot onderwijs. De huidige procedures zijn onvoldoende zowel op het Europese als op het Vlaamse niveau.

Download hier het volledige advies (PDF, 176.31KB)