Aanpassingen aan het inschrijvingsdecreet Advies over drie voorontwerpen van decreet die de aanpassingen aan het inschrijvingsdecreet regelen

Op 16 juli 2021 keurde de Vlaamse Regering drie voorontwerpen van decreet goed. Die regelen de aangekondigde aanpassingen aan het inschrijvingsdecreet van 17 mei 2019, dat nog niet in voege trad. Het gaat om de volgende voorontwerpen:

  1. Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, wat betreft het inschrijvingsrecht in het gewoon onderwijs buiten het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en de regelgeving over het LOP en de CLR;
  2. Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat betreft het inschrijvingsrecht in het gewoon onderwijs in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
  3. Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat betreft bijkomende maatregelen voor het inschrijvingsrecht betreffende voorrangs-en ordeningscriteria.

De decreten moeten ingaan op 1 september 2022 voor de inschrijvingen voor schooljaar 2023-2024.