Meer talen in de basisschool? Een verkenning

Jonge kinderen lijken veel vlotter vreemde talen te leren dan adolescenten en volwassenen. Bovendien schept meertaligheid heel wat voordelen en ontplooiingskansen. De Europese Unie stimuleert meertaligheid dan weer om de culturele en taalkundige diversiteit te vrijwaren. De voordelen van meertaligheid roepen als vanzelf de vraag op of kinderen niet veel vroeger met vreemde talen moet kennismaken. De Vlor organiseerde een probleemverkenning, op zoek naar antwoorden op vragen als:

  • Beginnen we beter vroeger met tweedetaalonderwijs?
  • Verwerven kinderen inderdaad snel een vreemde taal?
  • Is tweetaligheid een voordeel voor een kind?
  • Is tweetalig basisonderwijs een optie?
  • Is dat in het belang van alle kinderen?
  • Is het onderwijspersoneel wel klaar om talen aan te leren?
  • Blijft Frans de tweede taal of kiezen we beter Engels?
  • Hoe pakken buitenlandse basisscholen vreemdetalenonderwijs aan?
  • Wat zegt onze wetgeving hierover?

Meer talen in de basisschool? Een verkenning bevat de inzichten en ideeën van acht academici en ervaringsdeskundigen over het thema, samen met een samenvattend advies van de Raad Basisonderwijs.