Advies over het rapport Verbreding/Verdieping - perspectieven voor inhoudelijke vernieuwing van het DKO