Advies over de tweede fase modularisering basiseducatie

De basiseducatie organiseert vandaag de dag alleen nog modulaire opleidingen. De modularisering, tussen 2003 en 2006 is in twee fasen verlopen. Op eigen initiatief heeft de Raad Levenslang en Levensbreed Leren de tweede fase van dit proces beoordeeld.

Duidelijkheid
Voor de transparantie en de communicatie betekent de modularisering alleszins een meerwaarde, vindt de raad. De opleidingsprofielen hebben een duidelijk kader gecreëerd, met ontwikkelingsdoelen per opleiding en per module. Daardoor kunnen de centra duidelijker communiceren met cursisten en externe partners over het aanbod en over de mogelijke leerwegen.

In de tweede fase, van 2005-2006 kregen de centra meer tijd om de implementatie van opleidingsprofielen voor de leergebieden Alfabetisering NT2, Nederlands, Maatschappijoriëntatie en Talen voor te bereiden. Dat is een goede zaak geweest.

Minpunten
Sommige effecten die de overheid van de invoering van de modulaire structuur verwachtte, worden niet door de praktijk bevestigd.

  • Zo ervaren veel cursisten de evaluaties op het einde van elke module eerder als een hinderpaal dan als een tussentijdse succesbeleving.
  • Modulair onderwijs blijkt ook niet altijd synoniem voor meer flexibiliteit. Lang niet alle leervragen die tot de maatschappelijke opdracht van de basiseducatie behoren, “passen” inhoudelijk even goed in de modules.
  • En organisatorisch laten de modules zich niet altijd goed inpassen in een schooljaar.

De raad meent dat nog veel mogelijkheden tot samenwerking en afstemming met het tweedekansonderwijs in de CVO's, maar ook met VDAB, SYNTRA en SoCiuS, onderbenut blijven. Ook de nood aan voldoende begeleiding en verdere deskundigheidsontwikkeling zijn uitdagingen voor de toekomst.

Download hier het volledige advies (PDF, 74.72KB)