Advies over de organisatie van tijdelijke projecten rond studie- en beroepskeuze en rond werkplekleren

In juni 2007 kondigde de minister een oproep aan voor proefprojecten rond studie- en beroepskeuze en rond werkplekleren voor het leerplichtonderwijs.

Het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering gaat over de organisatie van twee soorten tijdelijk projecten:

  • Projecten ter verbetering van de studie- en beroepskeuze; waaraan lagere scholen en scholen voor voltijds of deeltijds secundair onderwijs kunnen deelnemen
  • Projecten ter versterking van het werkplekleren; waaraan enkel scholen voor voltijds of deeltijds secundair onderwijs kunnen deelnemen.
De Vlor sluit zich, op basis van zijn adviezen naar aanleiding van de competentie-agenda en over werkplekleren, in grote lijnen aan bij de inhoud van het besluit. Hij betreurt wel dat lagere scholen of samenwerkingsverbanden met alleen scholen uit het basisonderwijs zich door deze twee thema's niet echt aangesproken zullen voelen door deze oproep. De Vlor vindt het ook jammer dat centra voor volwassenenonderwijs geen projecten kunnen indienen en dat de Leertijd volledig uit de tijdelijke projecten wordt gehouden.

De Vlor stelt ook vast dat de samenhang tussen de tijdelijke projecten voor werkplekleren en andere aangekondigde initiatieven vanuit VESOC niet duidelijk is.

In zijn spoedadvies betreurt de raad het tijdstip waarop aan de Vlor advies gevraagd werd over dit ontwerp van besluit. Door pas na de onderhandelingen advies te vragen aan de Vlor zijn de geledingen die deelnamen aan de onderhandelingen gebonden door het akkoord dat zij verkregen in die onderhandelingen. Zij kunnen in het advies eigenlijk geen opmerkingen meer maken op het ontwerp van besluit.

Download hier het volledige advies (PDF, 37.77KB)