Advies over het groenboek bestuur

Het groenboek bestuur bevat zes principes en dertig voorstellen voor een vernieuwing van de werking en taken van de Vlaamse overheid. Een van die voorstellen gaan over de manier waarop burgers kunnen worden geconsulteerd en over de werking van de strategische adviesraden. De Vlor ziet heel wat kansen in het optimaliseren van consultatie- en adviseringsprocessen, maar heeft ook kritische bedenkingen bij de hervormingen die het groenboek voorstelt.

Balans tussen rechtstreekse inspraak burgers en structurele dialoog met het middenveld

Er is een goed evenwicht nodig tussen consultatie van burgers en een structurele dialoog met het georganiseerde middenveld. Zeker in een sector als onderwijs waar diverse partners mee verantwoordelijkheid nemen voor het organiseren van het onderwijs is een dergelijke dialoog met het middenveld cruciaal. In onderwijs is die al vele jaren goed gestructureerd. In zijn advies doet de Vlor dan ook een paar concrete voorstellen om beide processen op elkaar af te stemmen en elkaar te doen versterken. Zo moeten er criteria worden uitgewerkt om de kwaliteit van consultaties te garanderen en moeten de strategische adviesraden de conclusies van consultaties kunnen meenemen in hun advisering. Consultatie en strategische advisering is in de ogen van de Vlor geen of-of- maar een en-enverhaal. De Vlor vindt dat het groenboek de beleidskeuzes voor de toekomst van strategische adviesraden al te sterk beperkt tot twee opties: een adviesraad als flexibele netwerkorganisatie of een adviesraad als permanent adviesorgaan. Voor de Vlor zijn zowel strategische advisering op formele tijdstippen, als een permanente opvolging in de verschillende stadia van de beleidscyclus noodzakelijk.

Witboek

De Vlor vindt dat de voorstellen van het groenboek nog veel te algemeen blijven en verder moeten worden doorgesproken en uitgewerkt. Een witboek dat tot stand komt in overleg met het middenveld vormt daarvoor het beste instrument. Het zou dan ook voorbarig zijn om nu al te mikken op een nieuw bestuursdecreet.

Download hier het volledige advies (PDF, 246.07KB)