Advies over het bestuursdecreet voor de Vlaamse overheidAdvies over het voorontwerp van bestuursdecreet

De Vlaamse Regering brengt een aantal bestuurlijke decreten samen in één Vlaams bestuursdecreet. Dat brengt diverse decreten samen die relevant zijn voor de werking van de Vlaamse overheid en zet ook een aantal Europese richtlijnen om in Vlaams beleid. Het bestuursdecreet moet ook de communicatie en de transparantie van beleid naar de burger versterken.

Strategische adviesraden

De Vlor is tevreden dat de strategische adviesraden hun duidelijke plaats behouden in het beleidsvoorbereidend werk. Het decreet versterkt tegelijk de mogelijkheden voor consultatie van burgers en zet zo de afstemming tussen rechtstreekse participatie en betrokkenheid van het middenveld in een goede balans. De Vlor vraagt wel duidelijkheid over de juridische basis voor zijn werking en specifieke rol in het onderwijs. De raad wil dat de overheid meteen de oprichtingsdecreten aanpast aan de bepalingen van het bestuursdecreet.

Impact op de organisatie en de werking van onderwijsgeledingen

De Vlor vraagt aandacht voor het statuut van vrije onderwijsinstellingen als privaatrechterlijke instellingen met een publieke taak, meer bepaald inzake openbaarheid van bestuur en deugdelijk bestuur.

Download hier het volledige advies (PDF, 204.54KB)