Leer-kracht Veer-kracht

Het reflectieboek Leer-kracht Veer-kracht wil een hulp zijn bij het begeleiden van leerlingen met gedrags- en emotionele problemen. Het boek is gemaakt om door schoolteams te worden gebruikt en bediscussieerd.

Leer-kracht Veer-kracht bundelt achtergrondinformatie, modellen, getuigenissen, praktijkoefeningen en instrumenten voor reflectie en debat. Veel materiaal en discussieschema’s staan als printvriendelijke documenten op een aparte cd-rom zodat ze bruikbaar zijn voor teamoverleg.

Ondersteuningsproject

In het boek zijn de resultaten verwerkt van het ondersteuningsproject Borg de Zorg dat de Koning Boudewijnstichting en de Vlor organiseerden voor scholen uit het buitengewoon secundair onderwijs die veel jongeren met gedrags- en emotionele problemen opvangen.

Teamleden van twaalf pilootscholen, samen met pedagogisch begeleiders en CLB-medewerkers hebben tijdens Borg de Zorg nagedacht over wat scholen kunnen doen om de leer- en ontwikkelingsprocessen van jongeren met gedragsproblemen beter te ondersteunen. Hoofdgedachte is de noodzakelijke samenhang tussen schoolorganisatie, infrastructuur, pedagogische aanpak en visie, relaties met ondersteunende diensten, procedures, enz.

Inspiratie en kracht

Het reflectieboek wil de “leer-kracht” van schoolteams helpen vergroten en inspiratie geven waarmee ze hun aanpak van jongeren met gedragsproblemen kunnen verbeteren. Tegelijk wil het boek de schoolteams en de individuele leerkracht meer “veer-kracht” geven om deze jongeren te blijven begeleiden.

Het boek is uitverkocht, maar kan wel gedownload worden.