Wijziging van het toezicht op het hoger onderwijs en enkele organisatorische aspectenAdvies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving betreffende het toezicht op en bepaalde organisatorische aspecten van het hoger onderwijs en het ontwerp van bijzonder decreet tot wijziging van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de UGent en het Universitair Centrum Antwerpen wat betreft het toezicht

Het voorontwerp van decreet wijzigt het toezicht op de universiteiten en de hogescholen en regelt ook enkele sterk uiteenlopende organisatorische aspecten van het hoger onderwijs. De Vlor is het grotendeels eens met de voorgestelde wijzigingen en vindt over het algemeen dat de aanpassingen zorgen voor een transparantere regelgeving.

Toezicht

De Vlor is tevreden dat de overheid het toezicht op het hoger onderwijs hervormt. De vroegere regelgeving getuigde immers van een zekere archaïsche benadering van toezicht. Het toezicht zal voortaan gebeuren door een college van maximaal vijf regeringscommissarissen. Elke regeringscommissaris wordt bevoegd voor een cluster van instellingen (minstens één universiteit en één hogeschool) voor een hernieuwbare periode van vijf jaar. De rode draad in het toezichtmodel blijft het single-auditprincipe. Het nieuwe model gaat uit van de autonomie van en het vertrouwen in de instellingen hoger onderwijs en streeft naar meer afstemming tussen de verschillende controleorganen.

De Vlor vraagt nog naar enkele verduidelijkingen, bijvoorbeeld over het gehanteerde deontologische kader.

Andere organisatorische aspecten

De raad vraagt dat ook de overheid aandacht zou besteden aan studentenparticipatie bij die instellingen die van statuut wijzigen, zoals een aantal erkende federale politiescholen die een aanvraag kunnen indienen voor de registratie als instelling voor hoger onderwijs.

De overheid moet ook een aantal verduidelijkingen in het decreet aanbrengen, bijvoorbeeld rond de studieomvang van een afstudeerrichting in de geneeskunde.

Download hier het volledige advies (PDF, 152.94KB)