SchrappingsdecreetVoorontwerp van decreet over het opheffen van meerdere onderwijsbepalingen

De overheid wil de onderwijsregelgeving vereenvoudigen, actualiseren en overzichtelijker maken. Via een zogenaamd schrappingsdecreet worden een aantal onderwijsbepalingen opgeheven. De Vlor werd daarover om advies gevraagd.

In zijn adviesvraag nodigt de minister de Vlor bovendien uit om bijkomende voorstellen te doen voor schrapping van regelgeving. De Vlor zal onderzoeken welke artikelen geschrapt of vereenvoudigd kunnen worden, zodat onnodige planlast en administratie kan verminderen voor mensen in het onderwijsveld.

De Vlor zal zijn advies over de voorgestelde artikelen uit het voorontwerp van decreet en eigen voorstellen bundelen in een advies.