Vlor wil trekkende rol in debat over onderwijsdoelen basisonderwijs Brief aan minister Ben Weyts n.a.v. ontwikkelingen in onderwijsdecreet XXX

Naar aanleiding van een aantal ontwikkelingen in de context van onderwijsdecreet XXX, pleit de Vlor ervoor om keuzes over nieuwe cesuren en de nieuwe onderwijsdoelen in het basisonderwijs op een samenhangende manier te maken, en dus zonder voorafname in OD XXX. De Vlor zal op eigen initiatief een advies uitbrengen over de modernisering van de eindtermen in het basisonderwijs. Hij hoopt om daarover dan in dialoog te kunnen gaan met de minister.