Wat een crisis ons leert voor de toekomst van onderwijs

Vanuit de ervaringen met de huidige coronacrisis zal de Vlor aanbevelingen doen voor beleidsmaatregelen die nodig zijn voor een onderwijs dat in de toekomst beter bestand is tegen dit soort crisissen. Het advies richt zich op maatregelen voor de middellange termijn.

De Vlor wil een strategische denkoefening maken met alle geledingen. We vertrekken van een analyse van de risico’s waaraan onderwijs blootgesteld is en de problemen die zich gemanifesteerd hebben, maar ook van de kansen en opportuniteiten die naar boven gekomen zijn. Welke nieuwe inzichten zijn de voorbije maanden gegroeid over de impact van een dergelijke crisis voor de organisatie van onderwijs, het onderwijspersoneel, de leerlingen, …? Wat betekent dat voor het beleid op school- en macroniveau?