Organisatie van zomerscholen

De zomerscholen werden in 2020 en 2021 georganiseerd om de gevolgen van schoolsluitingen en leerachterstand op te vangen. Nu wordt het kader verankerd dat ze jaarlijks mogelijk moet maken. De Vlaamse Regering keurde daartoe het voorontwerp van decreet goed.