Indeling van het schooljaar

In juni 2021 vroeg de minister de Vlor om advies over een eventuele reorganisatie van de indeling van het schooljaar. Hij wil daarmee zicht krijgen op het draagvlak binnen het brede onderwijsveld en op de kritische randvoorwaarden. De Vlor zal op het einde van dit werkjaar een advies uitbrengen waarin we vertrekken vanuit het pedagogisch en onderwijskundig perspectief. We schatten ook de impact van een herindeling in op andere groepen in de samenleving zoals de jeugdverenigingen, de kinderopvang en de studenten.

Het advies wordt voorbereid door een werkgroep waarin alle ledenorganisaties van de Vlor vertegenwoordigd zijn. Die organisaties bevragen hun achterban (scholieren, ouders, leraren, schoolbesturen, …) over hoe zij naar een eventuele reorganisatie kijken, en brengen de resultaten mee naar het debat in de Vlor. De werkgroep raadpleegt de relevante onderzoeksliteratuur en gaat in gesprek met onderzoekers. We beluisteren ook hoe de Franse Gemeenschap tot zijn beslissing gekomen is om het schooljaar te reorganiseren.