Levenslang leren in het hoger onderwijs

De arbeidsmarkt verandert voortdurend en werknemers zullen ook steeds langer professioneel actief blijven. Dat impliceert dat ze zich tijdens hun professionele leven regelmatig zullen moeten/willen om- en bijscholen. Het hoger onderwijs moet daarom meer inzetten op herintreders en zoeken naar nieuwe, aantrekkelijke formules voor deze groep.