Lerarenopleiding

Onderzoek toont aan dat de kwaliteit van leraren een bepalende factor is voor de kwaliteit van het onderwijs en dat leerlingen baat hebben bij goed opgeleide leraren. Volgend op zijn eerdere advies over de professionalisering van de leraar tijdens zijn loopbaan, buigt de Vlor zich nu over de uitdagingen voor de lerarenopleidingen om bekwame startende leraren af te leveren. De bouwstenen voor het lerarenberoep zullen de leidraad zijn bij dit advies.