Het minimumaantal uren werkplekcomponent voor de zorgberoepen in de lineaire opleidingen dbso

Als gevolg van de coronacrisis komen veel opleidingen uit de zorgberoepen in de problemen komen met het minimumaantal uren werkplekcomponent. Nader onderzoek leert dat er geen rechtsgrond is voor het minimum dat beschreven staat in de opleidingskaarten. Het is gebaseerd op een consensus tussen onderwijs- en sectorale partners. Voor dit schooljaar stelt zich dus geen probleem. Scholen zouden echter graag weten waar ze aan toe zijn voor volgend jaar.