Digitalisering en commercialisering in het leerplichtonderwijs

In navolging van het advies over de Digisprong buigt de Vlor zich verder over de digitalisering van het leerplichtonderwijs. Het thema van dit advies is digitalisering en commercialisering in het leerplichtonderwijs.

Het advies focust op volgende vragen: Hoe kunnen scholen en leraren hun eigenheid en (pedagogische) vrijheid bewaren in een digitaal onderwijslandschap dat steeds sterker commercialiseert? Hoe moeten of kunnen scholen, overheid en aanbieders omgaan met data van leerlingen en schoolteams?  Hoe kunnen we ervoor zorgen dat scholen veilige digitale omgevingen zijn? Waar ligt het evenwicht tussen ontzorging en afhankelijkheid van commerciële bedrijven?