Conceptnota Onderwijs-Welzijn

De conceptnota Onderwijs-Welzijn, een gezamenlijk conceptnota van ministers Ben Weyts en Wouter Beke, schetst de contouren voor de verdere aanpak van 5 thema’s op het snijvlak onderwijs-welzijn. De conceptnota behandelt volgende punten: (1) kinderen met bijzondere noden, die vanuit verontrustende thuissituatie, verblijven in een internaat, (2) de transitie van IPO’s, (delen van) MPIGO’s, het tehuis de Rijzende Ster en het Koninklijk Werk IBIS (van onderwijs naar welzijn), (3) de potentiële rol van onderwijsinternaten binnen het welzijnslandschap, (4) de internaatkeuze voor kinderen met beperkte zorgnoden en (5) het belang van het onderwijsleertraject voor elk kind en elke jongere.