Agenda voor het onderwijsbeleid 24-29

In de aanloop naar de volgende legislatuur formuleert de Vlor zijn verwachtingen van een toekomstig onderwijsbeleid in een beleidsagenda voor het onderwijs. We putten hiervoor onder andere uit alle advieswerk van de afgelopen jaren en seminaries waarvoor een open oproep werd gelanceerd.