Advies over onderwijsdecreet XXX

De Vlor adviseert jaarlijks het verzameldecreet dat zowel dringende maatregelen als meer technische aangelegenheden regelt. Op 23 januari 2020 zal de Vlor zijn advies uitbrengen over het voorontwerp van een nieuw onderwijsdecreet.