Advies over onderwijsdecreet XXVII

De Vlor boog zich over het voorontwerp van onderwijsdecreet XXVII. Dit jaar bevat dat opnieuw veel meer dan wijzigingen die noodzakelijk zijn voor een goed begin van het schooljaar 2017–2018. Heel wat maatregelen hebben een verregaande impact en horen niet thuis in een verzameldecreet.

Basisonderwijs

Zo voert het voorontwerp van decreet in het basisonderwijs enkele belangrijke wijzigingen door vanuit de conceptnota voor de modernisering van het secundair onderwijs, maatregelen basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs. Zo komen er twee getuigschriften basisonderwijs en een facultatief aanbod van vreemde talen vanaf het derde leerjaar, maatregelen waarmee de Vlor in vroegere adviezen al niet akkoord ging. De Vlor vraagt om dergelijke nieuwe maatregelen in te passen in een toekomstplan voor het basisonderwijs en om daarbij rekening te houden met zijn eerdere of geplande adviezen ten gronde.

Volwassenenonderwijs

Met de nieuwe rationalisatienormen zet de overheid een volgende stap in de hervorming van het volwassenenonderwijs. Zij wil een schaalvergroting realiseren om de slagkracht van de cvo te vergroten, maar legt meteen de norm op 850.000 lesurencursist. Een norm die zo hoog is dat er nog nauwelijks cvo zullen overblijven en het recht op levenslang en levensbreed leren niet meer gegarandeerd is. Zo’n schaalvergroting biedt ook geen enkele garantie op een gevarieerd en kwaliteitsvol aanbod. Een schaalvergroting moet aansluiten bij de bestuurlijke organisatie van de verschillende aanbieders. Centra moeten op basis van hun beleidsvoerend vermogen zelf kunnen kiezen voor een model van samenwerking en daartoe moeten ze zicht hebben op het toekomstig financieringssysteem van het volwassenenonderwijs.

Hoger onderwijs

Voor het hoger onderwijs mist de Vlor in dit decreet bepalingen over de aanpassingen van de numerus clausus naar numerus fixus voor de opleidingen arts/tandarts en over de opleidingsgebonden studiekosten. Als deze bepalingen nog toegevoegd worden, wil de Vlor daar volwaardig advies over kunnen geven.

Download hier het volledige advies (PDF, 264.18KB)