Advies over onderwijsdecreet XXIXAdvies over het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXIX

Het onderwijsdecreet XXIX heeft vier doelstellingen:

  • bestaande decreten aanvullen en verbeteren;
  • maatregelen nemen tot vereenvoudiging in de meest ruime zin;
  • administratieve planlast verminderen;
  • scholengemeenschappen bestendigen.

Het voorontwerp van het onderwijsdecreet bevat maatregelen voor de onderwijsdoelen buitengewoon basisonderwijs, bijkomende kansen op flexibele trajecten voor leerlingen in buitengewoon secundair onderwijs, de coördinatieopdrachten van het ondersteuningsnetwerk en voor de deelkwalificaties in de opleidingsprofielen en de geïntegreerde trajecten in het volwassenenonderwijs. Het onderwijsdecreet bevat ook een aantal wijzigingen in de regelgeving voor de Vlaamse kwalificatiestructuur, de onderwijsinspectie, scholengemeenschappen en de leerlingenbegeleiding. Voor het hoger onderwijs zijn er maatregelen in verband met studiefinanciering, studentenparticipatie en het kopierecht voor examens.

Deeltijds kunstonderwijs

Sinds 1 september 2018 is het dko in volle verandering door het nieuwe decreet. Onderwijsdecreet XXIX stel enkele wijzigingen voor om tegemoet te komen aan vragen die zich al bij de start van de hervorming opwerpen. De Vlor beoordeelt die wijzigingen grotendeels positief, maar vindt dat het nog te vroeg is om nu al sluitende regelgeving te formuleren. In de loop van dit schooljaar zullen zich nog heel wat situaties voordoen waarvoor er een verdere verfijning nodig is. De Vlor zal de invoering van het decreet dan ook nauwgezet opvolgen.

Download hier het volledige advies (PDF, 156.36KB)