Advies over onderwijsdecreet XXIX

Advies over onderwijsdecreet XXIX beoogt vier doelstellingen:

  • aanvulling en verbetering van bestaande decreten;
  • maatregelen tot vereenvoudiging in de meest ruime zin;
  • administratieve planlastverminderingen;
  • bestendiging van de scholengemeenschappen.