Advies over onderwijsdecreet XXIII

De Vlor bracht advies uit over het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXIII. Genummerde verzameldecreten dienen om via technische dringende wijzigingen de ordentelijke start van het schooljaar te garanderen en eventueel rechtsonzekerheid op te heffen. Veel bepalingen uit OD XXIII gaan echter veel verder: bijkomende regels voor huisonderwijs, bepalingen rond het talenonderwijs, de uitbreiding van de lestijden voor bijkomende lessen Nederlands en de screening van het taalniveau van alle leerlingen enz. Die bepalingen hebben ingrijpende gevolgen voor de basisprincipes en de structuur van ons onderwijs. Ze horen volgens de Vlor daarom niet thuis in een verzameldecreet en moeten voorwerp zijn van een grondig debat. Bovendien vindt de Vlor nog heel wat onduidelijkheden in de manier waarop de minister de talennota wil uitvoeren. In de nieuwe regelgeving voor het huisonderwijs ontbreekt vooral een grondige analyse van de huidige situatie.
Download hier het volledige advies (PDF, 273.33KB)