Advies over onderwijsdecreet XXII

De Vlor bracht advies uit over het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXII. Dit verzameldecreet bevat vooral wijzigingen aan de onderwijswetgeving die moeten kunnen ingaan bij het begin van volgend school- of academiejaar. De Vlor stelt opnieuw vast dat de voorontwerpen die hem voor advies worden voorgelegd telkens weer op essentiële punten verschillen van de ontwerpen die de overheid bij het Vlaams Parlement indient. De raad betreurt dat. Daardoor is hij immers niet in staat om advies uit te brengen over wijzigingen in de onderwijswetgeving die soms van strategisch belang zijn voor de toekomst van het onderwijs in Vlaanderen.
Download hier het volledige advies (PDF, 176.15KB)