Advies over het verzameldecreet hoger onderwijs

De Vlor gaf advies over het voorontwerp van decreet dat enkele maatregelen neemt voor het hoger onderwijs die waren aangekondigd in het regeerakkoord en de beleidsnota Onderwijs 2014-2019.

Hbo5

Het voorontwerp bevat enkele faciliterende maatregelen voor de overgangsperiode tot het nieuwe decreet. De Vlor geeft daarbij wel mee dat dit geen voorafname mag zijn op de lange termijn. Als fijnmazigheid van het huidige aanbod moet bewaard blijven en ook de dubbele doelgroep (generatiestudenten en studenten die later instromen) moet bediend blijven, moet daarvoor ook de nodige financiering worden voorzien.

Rationalisatiemaatregelen

De raad is tevreden dat het werkveld werd gehoord in de voorbereiding van de doelmatige programmatie. Rationalisatie zal echter moeilijk blijven zolang het huidige concurrentiële financieringsmechanisme van kracht is. De enveloppefinanciering werkt op zich trouwens al rationaliserend. De Vlor heeft ook bedenkingen bij de noodzaak en de wenselijkheid van het inruilprincipe. Als alternatief ziet hij meer gewicht geven aan de macrodoelmatigheidstoets.

Toelatingsexamen arts-tandarts: van clausus naar fixus

De Vlor vindt het positief dat er werd rekening gehouden met zijn eerder advies over het toelatingsexamen voor arts-tandarts. Tegelijk betreurt hij het dat er enkele belangrijke randvoorwaarden uit datzelfde advies niet werden gerealiseerd: een toegankelijke voorbereiding (moet decretaal ingeschreven worden) en onderzoeksmatige opvolging en monitoring.

Niet-bindende toelatingsvoorwaarden

Een toelatingsproef impliceert dat een instelling een student kan weigeren op basis van het resultaat op de proef. De term ‘niet-bindend’ is net het tegenovergestelde en dus uitermate verwarrend. De Vlor vraagt de overheid om de terminologie aan te passen.

De proef wil dat de toelating verplicht is en dat op basis van het resultaat een bindende remediëring kan opgelegd worden (bindende voorwaarden). Een student weigering op basis daarvan, kan echter in geen geval.

Het decreet moet een duidelijk onderscheid maken tussen de ijkingstoetsen in het studiegebied STEM en de instaptoetsen lerarenopleiding. De twee zijn niet inwisselbaar.

Ten slotte heeft de Vlor vragen bij de organisatie en coördinatie van de toelatingsproef. Bovendien moet het decretaal ingeschreven worden dat er een sterke monitoring gebeurt van het effect op de instroom, doorstroom en uitstroom van studenten, specifiek uit kansengroepen.

Download hier het volledige advies (PDF, 233.96KB)