Advies over het versterken van studentenparticipatie door de instellingen hoger onderwijs

In haar antwoord op het advies over het stimuleren van studentenparticipatie, vroeg de minister aan de Vlor om een concreet voorstel te doen hoe instellingen hun visie en beleid inzake studentenparticipatie kunnen expliciteren.