Advies over de visienota ‘Digisprong: van achterstand naar voorsprong’

Op 11 december 2020 keurde de Vlaamse Regering de visienota ‘Digisprong: van achterstand naar voorsprong’ van minister van Onderwijs Ben Weyts goed. De digitalisering van het leerplichtonderwijs vormt een van de pijlers van het relanceplan 'Vlaamse veerkracht'. De visienota bevat de speerpunten, strategische doelstellingen en bijbehorende acties om de digisprong verder vorm te geven. De Vlor zal er op eigen initiatief een advies over uitbrengen.