Advies over de verlaging van de leerplichtleeftijd

De Belgische kamer van Volksvertegenwoordigers keurde op 14 maart 2019 een wetsontwerp goed die zorgt voor een aanpassing van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht en de leerplichtleeftijd verlaagt van zes jaar naar vijf jaar. Met deze maatregel wil de federale overheid kleuterparticipatie bevorderen om zo kinderen, en dan vooral uit kansarme gezinnen, meer kansen te geven op een geslaagde schoolloopbaan.

De maatregel gaat in op 1 september 2020. Federaal is enkel het begin van de leerplicht gewijzigd. De Vlaamse gemeenschap bepaalt zelf hoe de vervroeging van de leerplichtleeftijd naar 5 jaar precies wordt ingevuld. Dit moet de komende maanden worden voorbereid. Hierover formuleert de Vlor een advies.