Advies over de goedkeuring van het Nederlands-Vlaamse accreditatieverdrag

Op 3 september 2003 in Den Haag ondertekenden de Vlaamse en de Nederlandse ministers bevoegd voor hoger onderwijs het verdrag over de accreditatie van opleidingen in het Vlaamse en Nederlandse hoger onderwijs. Daarmee richtten Vlaanderen en Nederland samen een accreditatieorganisatie op die hun opleidingen in het hoger onderwijs moet accrediteren of zal onderwerpen aan de toets nieuwe opleidingen.

Het verdrag regelt de hoofdlijnen van de werking en structuur van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. Het parlement kan het alleen goed- of afkeuren, maar niet wijzigen. Dat betekent dat ook de Vlor eigenlijk geen ruimte had om zich over de inhoud van het verdrag uit te spreken. In vroegere adviezen had de Vlor gepleit voor internationale samenwerking in verband met accreditatie, op voorwaarde dat het de Vlaamse eigenheid respecteerde. Aangezien het verdrag daaraan beantwoordt, adviseerde de Vlor positief.

Download hier het volledige advies (PDF, 54.49KB)