Advies over het voorontwerp van decreet tot bekrachtiging van het reglement van de NVAO tot wijziging van het reglement van de NVAO van 19 februari 2005