Advies over de hervorming van het kwaliteitszorgstelsel hoger onderwijsAdvies over het voorontwerp van decreet houdende vaststelling van het kwaliteitszorgstelsel in het hoger onderwijs

Het nieuwe systeem van externe kwaliteitszorg voor instellingen hoger onderwijs wordt definitief verankerd in de regelgeving. Via een instellingsreview moeten hogescholen en universiteiten voortaan elke zes jaar zelf aantonen dat ze de kwaliteit van de eigen opleidingen borgen. De basis blijft de accreditatie van iedere erkende opleiding (graduaat, bachelor of master) door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Nieuw is echter dat een hogeschool of universiteit niet langer per individuele opleiding een procedure moet doorlopen om deze te accrediteren.

Waardering voor de ingeslagen weg

De Vlor is tevreden met de manier waarop de overheid dit dossier heeft aangepakt. De betrokkenheid van de instellingen en de stakeholders in het volledige proces heeft gezorgd voor een brede gedragenheid. Het nieuwe systeem is een stap vooruit. De informatie over de kwaliteit van de opleidingen is toegankelijk voor studenten en andere stakeholders en het checklist-perspectief werd verlaten in het voordeel van globale kwaliteitskenmerken.

Aandachtspunten

De Vlor waarschuwt er wel voor om de planlast en de kosten voor de instellingen te blijven bewaken en hij pleit voor de opmaak van een kalender op korte termijn. Verder wijst de raad er op dat systeembrede analyses niet mogen overlappen met de instellingsreview en dat de keuze voor thema’s moet vooral binnen de schoot van de Vlhur gerealiseerd moeten worden. Ook mag er geen bijkomende opleidingsaccreditatie opgelegd worden aan opleidingen die een uitbreiding van de studieomvang achter de rug hebben. Voor de beoordeling van opleidingen in samenwerking met buitenlandse opleidingen, stelt de Vlor voor om de keuze te laten tussen de European Approach for Quality Assurance for Joint Programmes of de eigen regie.

Download hier het volledige advies (PDF, 188.29KB)