Advies over de decretale evaluatie van het accreditatiestelsel en instellingsreview

De overheid voorziet een decretale evaluatie van het nieuwe kwaliteitszorgstelsel voor het hoger onderwijs. Daarin gekeken worden naar de werking en de impact van het accreditatiestelsel en instellingsreview. De Vlor gaf advies over de aanpak die de minister begin juni 2016 voorstelde voor die decretale evaluatie. De Vlor is tevreden dat de overheid op een degelijke manier werk maakt van de evaluatie van de instellingsreviews. De eerste ronde van de instellingsreviews loopt vandaag in alle Vlaamse ambtshalve geregistreerde instellingen hoger onderwijs met het oog op het vastleggen van een definitief stelsel in 2018. Een evaluatie is belangrijk omdat ze bijsturingen kan opleveren die het systeem nog kunnen verbeteren. Een evaluatie die aantoont dat het systeem performant is, vergroot ook het draagvlak voor het systeem en de internationale geloofwaardigheid ervan. De timing van evaluatie en bijsturing is echter bijzonder krap. Daardoor loopt de evaluatie gelijktijdig met de uitrol van het systeem. De Vlor vindt dit een nadeel. De bevraging die voor de evaluatie gebruikt zal worden, focust vooral op het kwaliteitszorgstelsel en veel minder op het onderwijsbeleid (visie, strategisch beleid, etc.). De Vlor vindt dit een sterke verenging van de originele scope. Het is positief dat de overheid bij deze evaluatie zowel experten betrekt die het systeem van binnenuit beleefd hebben (evaluatiegroep), als externe experten (resonantiegroep). Op die manier wordt zowel een interne als een externe kijk meegenomen. De Vlor waarschuwt er echter wel voor dat deze tweetrapsevaluatie de procedure sterk verzwaart.
Download hier het volledige advies (PDF, 150.81KB)